Styrelsen SFAM Värmland-Örebro 

 

Vill du engagera dig mer? Ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen!

 

Vi i styrelsen är:

 

 

 

 

 

 

Anna Tomczyk

 

 

 

 

 

ÅSA LUDVIGSSON

 

 

 

 

 

Jussi Rauma

 

 

 

 

 

Daniel Fröding Reyes 

 

Lisa Sprengel

 

 

 

LYDIA LANDH

 

 

 

 

Ida Wikblom

 

 

 

 Linnea Hintz 

 

 

 

 

Lovisa Nilsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande:

Anna Tomczyk

Anna.tomczyk@regionvarmland.se

     

Kassör:

Åsa Ludvigsson

Asa.ludvigsson@regionorebrolan.se

Sekreterare:

Jussi Rauma

Jussi.Rauma@regionorebrolan.se

 

   

Medlemmar:

Daniel Fröding Reyes  Daniel.froding@regionvarmland.se

 

Lydia Landh

Lydia.landh@regionorebrolan.se

 

Lisa Sprengel

Lisa.sprengel@regionvarmland.se

 

Ida Wikblom

 
 

Lovisa Nilsson 

Lovisa.nilsson@regionorebrolan.se

 

Linnea Hintz