MORE IS NOT ALWAYS BETTER

 

SFAM  (Svensk förening för Allmänmedicin) 

Planerar att organisera workshop för Allmänläkarspecialister 
och ST-läkare inom Allmänmedicin 
 

28/5 -2024 på Regionens hus i Karlstad

Syftet är att identifiera och fasa ut allmänmedicinska åtgärder som inte gör nytta eller som kan vara skadliga med patientenshälsa i centrum.

Genom gemensamt arbete  tar vi fram förslag på allmänmedicinska rekommendationer till Svenska Läkaresällskapets (SLS)  "Kloka kliniska val". 
Förslagen kommer att bearbetas  via SFAMs Forskningsråd och Råd för hållbar diagnostik och behandling .
Resultatet kommer att  vara grunden  till utkast för samlade  allmänmedicinska Kloka Kliniska Val rekommendationer.
Det är viktigt för  rekommendationers legitimitet att många  läkare deltar i workshopen.
 
Lägger upp den dagen  som en halvdagsutbildningsaktivitet med upprepad samma upplägget  på förmiddagen och eftermiddagen.
Det är viktigt att arbetet på Vc fortgår, samtidig som  alla läkare som vill delta, har den möjligheten.
Vi startar dagen:
 
08:30  -09:00  Presentation  av överdiagnostik och överanvändning av medicinska resurser David Gyll
Chefer är välkomna att delta i föreläsningen ! 
09:30 -10:30 Workshop i grupper på  ca 9 läkare + Kaffe paus
10:30-11:00  Sammanfattning och  reflexion  från alla grupper.
11:00-13:30  Lunch  + Resa från och till  Vårdcentraler
 
Eftermiddags grupp  :
 
13:30- 14:00 föreläsning
Chefer är välkomna att delta i föreläsningen
14:30-15:30 Workshop
15:30 -16:00  Sammanfattning och Reflexion från alla grupper
16:00-17:00  Resa tillbaka
 
Varmt välkomna 
 

 Anmälningar tar emot med glädje Lisa Sprengel : Lisa.Sprengel@regionvarmland.se

 
Anna Tomczyk
ord.SFAM Värmland-Örebro
spec. ALM Vc Sunne
 
 
 

 

Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM),

är en sektion i Svenska läkarsällskapet och en specialitetsförening i Sveriges läkarförbund.  Föreningens verksamhet ämnar att på ett oberoende vis främja utbildning, forskning, kvalitet och utveckling inom specialiteten allmänmedicin. Se också hemsidan SFAM.se .

SFAM Örebro-Värmland är en av landets många lokalföreningar . Varje år sänder vi representanter från Örebro och Värmland till SFAMs nationella fullmäktigemöte. 

 

SFAM Örebro-Värmland bedriver sitt arbete främst genom den styrelse som tillsätts varje år vid årsmötet på hösten. Vi är representerade i olika sammanhang som rör utbildning, fortbildning, kvalitet och forskning i primärvården i Region Örebro län och Värmland.

 

Varje år arrangeras Allmänläkardagarna i Loka under högtidliga former. Ett tillfälle för länens allmänläkare att träffas, samtala och fortbilda sig.

 

Medlemskap är gratis det första året för ST-läkare. För mer information klicka här.

 

 

 

Styrelsen 

 

 

 

Kalender: 

 

SFAM:s vetenskapliga kongress 2024 kommer att hållas i Uppsala  24-26 april med prekongress 23 april för ST-läkare

 

(LOKA-dagarna i höst den 18 och 19:e oktober 2024)

 

WONCA Europa Conference 2024  Dublin 25-28 september

 

NFGP-Nordisk Federation of General Practice The 23rd Nordic Congress of General Practice will be held on 11 to 14 of June 2024 in Turku . https://www.nfgp.org/