Bästa SFAM medlem! 

 

I januari hölls som sedvanligt LOKA-dagarna v. 3, ännu en gång digitalt pga. pandemin.  Högt deltagande båda dagarna och då får vi inte glömma att många satt tillsammans på sina arbetsplatser.

Under de här två dagarna bjöds vi på uppdatering kring KOL-behandling, polyneuropatier, njuren i fokus samt samtal kring den multisjuka äldre och choosing wisely.

Vi hoppas att detta har lett till vidare och givande diskussioner ute på era arbetsplatser.

 

Den årliga SFAM-kongressen hölls denna gång i Gävle 30:e mars till 1:e april, med ST-prekongress den 29:e mars. Möjlighet fanns att delta digitalt och en hel del var även där fysisk. Lika inspirerande som alltid med föreläsningar, workshops, presentation av ST-arbeten samt avhandlingar. Här diskuteras stort som smått och inte att förglömma alla samtal som sker allmänläkare emellan över en kaffe eller lunch. Allmänläkarkåren har mycket att vinna på att samlas, byta erfarenheter och inspireras!

Den nordiska kongressen i allmänmedicin NFGP hålls i år i Stavanger den 21-23:e juni, så redan nu finns det möjlighet att förkovra sig och byta erfarenheter med kollegor från Norden.

 

Här på hemmaplan planerar vi LOKA-dagarna i höstskrud den 26-27:e oktober 2022, så sätt redan nu ett kryss i kalendern, tipsa kollegor och meddela chefer. Vi utlovar ett spännande och givande program som alltid, med både medicinska uppdateringar och samtal kring viktiga ämnen.

 

Under dessa dagar kommer vi också förlägga SFAM Örebro-Värmlands årsmöte. Vid årsmötet sker val av ledamöter i styrelsen. Är du intresserad av att vara med och arrangera LOKA-dagarna/utbildningsdagar, engagera dig i frågor kring utbildning/forskning och kompetens inom allmänmedicinen, vill vara med och driva viktiga frågor för primärvården eller bara bidra till gemenskap bland dina kollegor lokalt och i landet? Hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen så berättar vi mer! Du hittar oss och mer information på www.sfamorebrovarmland.se.

 

  

Nationellt händer det just nu mycket positivt. Fredag den 29:e april gick Socialstyrelsen ut med en rekommendation om hur många patienter en distriktsläkare bör ha ansvar för. Myndigheten kallar siffran på 1100 för ett nationellt riktvärde och säger att syftet bland annat är ökad kontinuitet och tillgänglighet i primärvården.

 

SFAMs nationella ordförande Magnus Isaksson kan ses och uppmärksammas i media.

https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/publicerat/2022/primarvarden-behover-starkas-med-fler-specialister-i-allmanmedicin/

 

Allmänläkarnas tänkargrupp, med 14 medlemmar från SFAM och DLF, har presenterat sina tankar om hur det skall gå till att inom fem år åstadkomma en primärvård där alla invånare i Sverige kan erbjudas en fast läkare i primärvården, specialist i allmänmedicin eller ST-läkare i allmänmedicin, med rimligt stor lista.

https://sfam.se/wp-content/uploads/2022/04/PVreform.pdf

 

SFAM arrangerar fortsatt tillsammans med Svenska Läkarsällskapet, torsdagsmöten jämna veckor kl 12.15-12.55 digitalt, med möjlighet till fördjupning och en nationell kollegial dialog under eftermiddagen kl 13.30-15.00.

Har du inte möjlighet att delta digitalt via Zoom, kan du se mötet i efterhand på SFAM:s torsdagsmöten och SLS Youtube-kanaler.

Program Våren 2022: https://sfam.se/wp-content/uploads/2022/01/SFAMs-torsdagsmoten-program-varen-2022.pdf

 

                      

 

 

 

 

Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM),

är en sektion i Svenska läkarsällskapet och en specialitetsförening i Sveriges läkarförbund.  Föreningens verksamhet ämnar att på ett oberoende vis främja utbildning, forskning, kvalitet och utveckling inom specialiteten allmänmedicin. Se också hemsidan SFAM.se .

SFAM Örebro-Värmland är en av landets många lokalföreningar . Varje år sänder vi representanter från Örebro och Värmland till SFAMs nationella fullmäktigemöte. 

 

SFAM Örebro-Värmland bedriver sitt arbete främst genom den styrelse som tillsätts varje år vid årsmötet på hösten. Vi är representerade i olika sammanhang som rör utbildning, fortbildning, kvalitet och forskning i primärvården i Region Örebro län och Värmland.

 

Varje år arrangeras Allmänläkardagarna i Loka under högtidliga former. Ett tillfälle för länens allmänläkare att träffas, samtala och fortbilda sig.

 

Medlemskap är gratis det första året för ST-läkare. För mer information klicka här.