Pristagare

Pristagare 2020

 

Bästa allmänmedicinska insats i Värmland tilldelades Vendela Englund Burnett, Karlstad. Hon får priset för att hon med mod, kreativitet, envishet och engagemang under ett framgångsrikt yrkesliv utforskat allmänmedicinens olika roller som, läkare, handledare mentor och chef.

 

Motsvarande pris i Örebro län delas mellan Bengt Pettersson och Eva-Britt Jansson båda verksamma i Örebro. Bengt har under många årtionden varit en stöttepelare i på Olaus Petri vårdcentral. Fortsatt entusiastisk och engagerad, obotligt optimistisk med en flödande positiv energi med gedigna kunskaper och magnifikt minne om sina patienters personliga historia. En sann förbild som allmänläkare. Eva-Britt har under ett yrkesliv varit en stabil kraft för allmänmedicinen i länet. Omtyckt och respekterad genom engagemang, öppenhet, ärlighet och genom att alltid stå rakryggad. Aldrig ryggat för att ta krävande uppdrag i en mängd olika roller.

 

Kunskapens ljus tilldelades i Värmland Hans Erlandsson, verksam i Skoghall. Han har varit en uppskattad handledare under många år och skapat en trygg lärandemiljö för utbildningsläkare och studenter. Han handleder fingertoppskänsla och förtroende och skapar en positiv miljö för lärande och utveckling i bred bemärkelse.

 

I Örebro gick priset Kunskapens ljus till Sven Röstlund, Nora. Han har under många år ansvarat för allmänläkarnas fortbildning i länet och lagt ner ett stort arbete med det lokala kunskapsstödet och arbetet med att knyta ihop olika delar av sjukvården genom utarbetandet av lokala riktlinjer och vårdöverenskommelser.

 

Sedan några år tillbaka delar föreningen också ut priser till bästa ST-uppsats i respektive län. Priset består förutom av ett diplom också av ett resestipendium på 10.000 kronor att användas för deltagande i en utländsk kongress med allmänmedicinsk relevans. I Värmland gick priset till Linda Bodén Larsbrink, Sunne. Hennes arbete handlade om tillståndet Familjär hyperkolesterolemi och möjligheterna att upptäcka och behandla denna patientgrupp för att kunna insätta adekvat behandling.

 

I Örebro län gick priset till Åsa Lundgren, Örebro. Hennes arbete handlade om betydelsen av fysisk aktivitet vid behandling av patienter med utmattningssyndrom.

 

 

 

 

 

Pristagare 2019

 

Lennart Svärd, Bästa Allmänmedicinska insats, Örebro ; Kim Stenbäcker, Bästa allmänmedicinska insats och kunskapens ljus, Örebro  

 

Håkan Fermhede, Bästa Allmänmedicinska insats, Värmland 

 

Sebastian Schmidt, Årets ST uppsats, Värmland; Tereza Holy, Årets ST uppsats, Örebro

 

Per Lötvall, Kunskapens ljus, Värmland 

 

 

 

Pristagare 2016

 

 

Från vänster till höger; Inger Adler, Jürgen Staub Lambrecht, Hans Nordin, Lisa Sprengel.

Årets ST-Uppsats

2016

Jennie Magnusson, Värmland, Maria Lindahl, Örebro

2015 

Frida Lunde, Värmland, Emma Sist Örebro

  

Bästa allmänmedicinska insats

2016

Jürgen Staub Lambrecht, Värmland, Hans Nordin, Örebro

2015

Lars Mathiessen, Värmland, Gunnar Carlsson, Örebro

 

 

2014 års pristagare, från vänster till höger

 

Eric le Brasseur, Marielouise Mauritzon, Anne-Marie Terner, Rolf Sörgärde

 

 

 

2014

Eric le Brasseur, Värmland, Anne-Marie Terner, Örebro

2013

Marina Tuutma, Värmland - Sven Röstlund, Örebro

 

2012

Gunilla Hasselgren, Värmland - Ruth Wistrand, Örebro

 

2011

Anders Broman, Värmland - Bengt Karlsson, Örebro

 

2010

Bengt Hanson, Värmland - Peter Engfeldt, Örebro

 

 

Kunskapens ljus

2016

Lisa Sprengel, Värmland, Inger Adler Örebro

Alla_pristagare_2016.JPG

2015

Axel Heyman, Värmland, Izis Seric, Örebro

 

 

2014

Marie-louise Mauritzon, Värmland, Rolf Sörgärde, Örebro

 

2013

Sofia Andersson, Värmland - Fernando Freire, Örebro   

 

2012

Georg Larsson, Värmland - Luis Echenique, Örebro

 

2011

Mikael Hasselgren, Värmland - Cecilia Blomstedt, Örebro

 

2010

Aino Elfstrand, Värmland - Peter Engfeldt, Örebro